Laten we de Eng samen in bloei zetten.
Doe mee!

Menu

Algemene Voorwaarden

Wij vinden het fantastisch dat zoveel mensen met onze projecten meedoen. Samen maken wij de Soester Eng nog mooier! Om onduidelijkheden te voorkomen, hier een aantal zaken op een rijtje: 

Bloemkavels

U adopteert een bloemkavel voor 1 seizoen. Sommige kavels zijn voor 3 seizoenen.  U wordt dus geen eigenaar en alle werkzaamheden op de kavel worden door ons verzorgd. De bloemkavels zijn voor de verbetering van de biodiversiteit, een keer een bloempje plukken kan geen kwaad maar het is in principe niet de bedoeling. 

In het voorjaar worden, zodra de omstandigheden geschikt worden geacht door ons, de akkerranden zorgvuldig ingezaaid. De kavels in de driejarige bloemenrand zouden aanvankelijk één keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden maar dit bleek niet te werken. Deze worden, met hier en daar een uitzondering, nu ook ieder voorjaar opnieuw ingezaaid. Net als de eenjarige kavels. 

Doet u voor het eerst mee dan mag u in principe zelf kiezen welk beschikbaar kavel u adopteert. Door omstandigheden kan het zijn dat u desalniettemin toch een ander kavelnummer krijgt toegewezen. Zodra uw betaling binnen is, zetten wij de kavel op uw naam. 

Zonnebloemlint

U adopteert een stuk zonnebloemlint voor 1 seizoen. Dit kunt u doen via onze website.  Via onze website kunt u ook betalen. U bent geen eigenaar. Alle werkzaamheden aan de zonnebloemrand worden door ons geregeld en uitgevoerd. Het zaaien vindt in het voorjaar plaats en tot de maisoogsttijd in het najaar blijven de zonnebloemen in ieder geval staan. Vaak zelfs veel langer. 

Moestuin

Een groenteaandeel is voor 1 seizoen. In 2020 liep het seizoen van halverwege juni tot de eerste week van januari. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden. Wij streven naar 30 weken groente. Ook de hoeveelheid groente die u krijgt is afhankelijk van de omstandigheden op de Eng. En af en toe kan er door onvoorziene omstandigheden een oogst van een bepaalde groente mislukken. Uw groenteaandeel dient u voor aanvang van het seizoen te betalen.

Het ophalen van de groente vindt doorgaans plaats op zaterdagmiddag bij molen De Windhond op de Eng. Tijd en locatie kan door ons gewijzigd worden. Bent u op vakantie of heeft u geen tijd dan kunt u de groente ook door iemand anders laten ophalen.

Groenteaandeelhouders kunnen als vrijwilliger meehelpen in de Engtuin. Dit is echter niet verplicht. Het kan zijn dat er in de toekomst af en toe een tijdelijke vrijwilligersstop is.

De Engtuin is niet vrij toegankelijk maar mag alleen worden betreden op uitnodiging en als er iemand van de Engtuin bij aanwezig is. Let goed op het oversteken van het onbewaakte spoor. Dit gebeurt op eigen risico. Helaas kan uw hond niet mee naar de Engtuin. 

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u graag uitleg over iets betreffende de bloemkavels, de zonnebloemranden of het groenteaandeel: wij zijn vrijwel dagelijks bereikbaar via info@engtuin.nl

Doelstelling

  • Een fraaiere Soester Eng
  • Meer biodiversiteit en duurzaamheid
  • Een betere sociale betrokkenheid door elkaar aan te spreken
  • Stimulering van akkervogels, bijen, vlinders, hommels en insecten
  • Meer genot voor fietsers/wandelaars zoals toeristen en inwoners van Soest

Doe mee!

Laten we de Eng samen in bloei zetten.