Laten we de Eng samen in bloei zetten.
Doe mee!

Menu

Engbewoners - biodiversiteit en duurzaamheid

Bijen

Imkers van vereniging Eemkwartier

De imkers van vereniging Eemkwartier zijn blij dat boer Pieter Kuijer, een van de boeren van de akkerlanden op de Eng zijn percelen gaat inzaaien met een strook wilde bloemen. De imkers merken al jaren dat het minder goed gaat met de bijen. Een van de oorzaken is dat het aanbod van stuifmeel met name in het voorjaar veel te weinig is. Vroeger zag je de akkerlanden vol staan met korenbloem, klaproos en andere veldbloemen, tegenwoordig zie je die niet vaak meer. Als een bijenvolk zich in het voorjaar niet of langzaam kan ontwikkelen omdat er geen stuifmeel (brood voor de jonge bijen) is, heeft dit grote gevolgen voor de zomerdracht (de hoofddracht). Persoonlijk merk ik dat mijn bijen de laatste jaren minder zwermen waardoor het aantal bijenvolken afneemt. De volken zijn kleiner en hebben hierdoor minder overlevingskans. Bekent is dat het aantal insecten in de laatste 30 jaar met 30% is afgenomen. Wij hopen dat door het inzaaien van een strook bloemen onze bijen het beter krijgen, maar ook dat dit het bewustzijn van boeren en alle bewoners van de Eemvallei verhoogt dat duurzaamheid een prioriteit moet zijn. Duurzaamheid creëer je onder andere door biodiversiteit. Willen onze kinderen en kleinkinderen net zo prettig leven als wij dan zullen we beter met  onze spaarzame natuur moeten omgaan. Een strook van 6 meter langs de velden op de Eng is daar een mooi zichtbaar voorbeeld van.
 
Tijn Smits Voorzitter Imkersvereniging Eemkwartier.

Vlinders

Vlinders Eemland

Zowel voor vlinders als andere insecten zijn bloeiende bermen en akkerranden van levensbelang. Pieter Kuijer gaat de Eng weer een stukje mooier maken met bloemrijke akkerranden, waar waarschijnlijk veel verschillende soorten insecten van gaan profiteren! En met een beetje mazzel voelen Patrijzen zich daar ook wel thuis! Belangrijk is om inheemse planten te zaaien, die ook nog meerjarig zijn. Alleen dan kunnen de verschillende soorten insecten hun levenscyclus voltooien. Vlinders (en andere insecten) hebben een cyclus van ei – rups – cocon - imago, en elke soort bereikt de verschillende stadia op verschillende momenten in een jaar. Pieter gaat een akker inzaaien met Luzerne, met daaromheen een strook bloemen voor insecten. Zowel de Luzerne als het bloemenmengsel zijn 3-jarig, waardoor we op onze prachtige Soester Eng met een beetje mazzel dus de komende 3 jaar volop kunnen genieten van bloemenpracht en de daarbij behorende insecten. Naast de bloemrijke akkerranden is Luzerne namelijk ook een nuttige plant voor insecten, zowel voor nectar voor de volwassen vlinders als voor rupsen die Luzerne als waardplant hebben.

Als ‘Vlinders Eemland’ houden wij, Remco Vos en Violet Middelman, ons voornamelijk bezig met de dag- en nachtvlinders in Eemland. We juichen dit soort initiatieven zoals van Pieter dan ook toe! Dag- en nachtvlinders hebben geen nectar nodig om te groeien. Groeien doen de imago’s (de volwassen vlinders) niet meer, ze groeien alleen als rups, maar door nectar te drinken kunnen de vlinders hun levensduur als imago wel verlengen EN voldoende energie tot zich nemen om eitjes te produceren. Het kan dus heel belangrijk zijn voor de voortplanting van de verschillende soorten. Er zijn soorten (nacht) vlinders die geen roltong hebben en dus geen nectar kunnen drinken. Deze soorten leven als imago maar een paar dagen en hebben geen belang bij bloemen. Het grootste deel van de Nederlandse soorten vlinders heeft echter wel veel baat bij (inheemse) nectarplanten. Ook mensen met een tuin (of zelfs met een balkon) kunnen hier aan bijdragen. We nodigen een ieder uit om de vlinders die men op de Eng ziet door te geven aan Pieter en ons, liefst met foto, datum, tijd en exacte locatie. Of om deze zelfstandig in te voeren op waarneming.nl

Voor waarnemingen en vragen zijn we bereikbaar via info@vlinderseemland.nl
Remco Vos en Violet Middelman

 

Inwoners van Soest

Vrienden Soester Eng

Stichting Vrienden Soester Eng wil voorkomen dat de Eng en haar mooie vergezichten verder worden aangetast door bebouwing en andere zaken. Door de unieke ligging van dit eeuwenoude akkerbouwgebied, midden in het dorp, en de rust en stilte die er heersen, is het een aantrekkelijk gebied om te wandelen en te fietsen.

In onze toekomstvisie is de Soester Eng een open akkerland toegankelijk via paden en weggetjes vanuit diverse delen van Soest. Een akkerland met afwisselende gewassen en een rijke akkerflora. Vanwege dit laatste zijn wij heel erg blij met de aanleg door Pieter Kuijer van de bloemenranden langs zijn akkers op de Eng (en zijn benieuwd naar zijn verdere plannen voor het komende jaar. Het zou mooi zijn als ook in de koudere maanden meer gewassen te zien zijn op de Eng). 

Doordat inwoners uit Soest zelf een stuk bloemenrand kunnen adopteren, worden boer en burger met elkaar verbonden. Hoe meer steun en betrokkenheid van de Soester inwoners voor dit gebied, hoe beter! Matthijs Schouten, ecoloog, filosoof én spreker op een van onze voorgaande Englezingen zei het al: ‘Er moet geld bij van de Soester gemeenschap om de Eng mooi en leefbaar te houden.’

Laten wij genieten van een kleurrijke, mooie en afwisselende Eng. Dat er maar meer van zulke goede initiatieven mogen komen!

Bestuur Stichting Vrienden Soester Eng
info@soestereng.nl

Doelstelling

  • Een fraaiere Soester Eng
  • Meer biodiversiteit en duurzaamheid
  • Een betere sociale betrokkenheid door elkaar aan te spreken
  • Stimulering van akkervogels, bijen, vlinders, hommels en insecten
  • Meer genot voor fietsers/wandelaars zoals toeristen en inwoners van Soest

Doe mee!

Laten we de Eng samen in bloei zetten.