Laten we de Eng samen in bloei zetten.
Doe mee!

Menu

Eerste Harry Witte Prijs uitgereikt

vrijdag 10 januari 2020

Werkgroep De Engtuin is winnaar van de Harry Witte Prijs 2019!

Vrijdagavond 10 januari reikte GGS-voorzitter Harry Witte aan Pieter Kuijer, innitiatiefnemer en trekker van werkgroep De Engtuin, de Harry Witte Prijs 2019 uit. Voor deze prijs waren vier groepen genomineerd, die allemaal aanwezig waren bij de bekendmaking van de winnaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van Gemeentebelangen Groen Soest in de Molenaarskamer van ‘De Windhond’. Kuijer ontving naast een kunstobject gemaakt door kunstenaar Ton Paauw, ook een geldpijs ter ondersteuning van de activiteiten.

Gemeentebelangen Groen Soest reikt eens in de twee jaar een prijs uit aan een werk- of actiegroep die succesvol en met veel inzet actie voert in Soest en/of Soesterberg. Voorwaarde is dat deze actie gericht is op het algemeen belang en/of welzijn van mens, dier of omgeving. Het juryrapport vermeldde dat werkgroep De Engtuin erg succesvol is geweest om de inwoners daadwerkelijk te betrekken bij het verbeteren van de biodiversiteit van de fraaie Soester Eng. Hierdoor is een de maatschappelijke betrokkenheid toegenomen en is de Eng nog mooier geworden voor fietsers en wandelaars. De jury was ook vol lof over de overige genomineerden.

De genomineerden voor de Harry Witte Prijs 2019

Werkgroep De Engtuin

De werkgroep voert actie om de biodiversiteit op de Eng te vergroten. Met hulp van veel inwoners is er afgelopen jaar een groot aantal bloemenranden op de Eng gerealiseerd met als doel om akkervogels, bijen, vlinders, hommels en insecten aan te trekken. Ook is het iniatief genomen om wintergroenten te verbouwen op de Eng.

Comité Fietsvrienden Pijnenburg

Het comité ijvert voor het herstel van de fietsverbinding van Soest, over landgoed Pijnenburg, naar Lage Vuursche en Hilversum. De eigenaar van landgroep Pijnenbrug heeft het pad afgesloten voor fietsers om de drukte op de bospaden te verminderen. Middels acties en gesprekken met de landgrondeigenaar, probeert het comité tot een oplossing te komen.

Werkgroep Slangenbosje

Een groep vrijwilligers wil het kwetsbare natuurgebied het Slangenbosje extra beschermen. Het bosje beslaat vijf hectare aan de Ir. Menkolaan en kreeg zijn naam door de daar voorkomende ringslangen. De werkgroep houdt zich actief bezig met het onderhoud en voert tevens actie om het Slangenbosje te beschermen als dorpsgezicht.

Werkgroep Vogelopvang Soest

De werkgroep is onderdeel van Stichting Dierenzorg Eemland. De werkgroep helpt vogels in nood. En niet alleen vogels uit de omgeving van Soest, want sinds 1 oktober 2019 worden hier ook de vogels van Vogelopvang Utrecht opgevangen. Deze maatregel is genomen omdat de Vogelopvang Utrecht in financieel zwaar weer kwam. De werkgroep voert nu actie om mensen te bewegen een eenmalige gift te doen voor de opvang van al deze vogels.

Nieuwsoverzicht

Doelstelling

  • Een fraaiere Soester Eng
  • Meer biodiversiteit en duurzaamheid
  • Een betere sociale betrokkenheid door elkaar aan te spreken
  • Stimulering van akkervogels, bijen, vlinders, hommels en insecten
  • Meer genot voor fietsers/wandelaars zoals toeristen en inwoners van Soest

Doe mee!

Laten we de Eng samen in bloei zetten.